Voor organisatoren van buitenschoolse kinderopvang

 

KIKO ondersteunt organisatoren van van buitenschoolse kinderopvang.

Jaarlijks regionaal ontmoetingsmoment

 

Jaarlijks organiseren we voor al onze klanten, organisatoren van kinderopvang een regionaal ontmoetingsmoment. Het doel dat we hierbij voor ogen hebben, is het tonen van krachtige en inspirerende initiatieven op vlak van buitenschoolse opvang en vrije tijd voor kinderen. Het is een moment waarop organisatoren van buitenschoolse opvang ook andere regionale spelers kunnen ontmoeten. Er wordt tijdens het ontmoetingsmoment extra aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen in het netwerk.

Jaarlijks opvolgingsgesprek

 

Om onze samenwerking te evalueren en goede afspraken te maken voor het volgende werkingsjaar voorzien we jaarlijks een opvolgingsgesprek met de organisator buitenschoolse opvang in de gemeente. Idealiter doen we dit samen met de coördinator(en) van de lokale buitenschoolse opvanginitiatieven. Zo kunnen we jaarlijks de acties voor het volgende werkjaar vastleggen in een werkplan. We houden hierdoor ook de vinger aan de pols en kunnen zo via de KIKOprojectwerking inspelen op lokale noden. In het verleden ontstonden zo projecten als Samenspel (onderzoek naar mogelijkheden rond coöperatieve kinderopvang) en Schakelwerk (proeftuin voor duobanen in de kinderopvang).

Ondersteuningstraject naar integratie opvang en vrije tijd

 

De conceptnota “krachtlijnen rond integratie vrij tijd en opvang” kondigt heel wat veranderingen aan rond de lokale uitbouw van opvang en vrije tijd. De oproep naar samenwerking en het delen van infrastructuur vraagt een andere manier van organiseren en overleggen. Ook de rol van de lokale overheid zelf zal grondig veranderen. KIKO kan gemeenten in dit veranderingstraject ondersteunen als neutrale facilitator.
Het ondersteuningstraject bestaat uit een voorbereidend overleg met de organisator buitenschoolse opvang en een aantal sessies met het netwerk. Tijdens deze sessies komen verschillende thema’s aan bod: vanuit welke visie kijken naar opvang en vrije tijd, hoe opvang- en vrije tijdsaanbod in kaart brengen, overleg en afstemming van aanbod mogelijk maken, delen van infrastructuur, financiering, …

Omgevingsanalyse

 

Organiseren van buitenschoolse opvang in een gemeente vraagt om een grondige analyse van de lokale context. Hoeveel kinderen/gezinnen hebben een opvangnood? Waar is de nood het hoogst? Op welke manier is opvang nodig? Wat is er al en waar zitten nog blinde vlekken? Demografische, economische en ruimtelijke factoren spelen een rol bij het uittekenen van een lokaal kinderopvangbeleid. Wij maken op maat van uw gemeente een omgevingsanalyse en bezorgen een uitgebreid rapport waarin alle relevante cijfers en gegevens verzameld werden. Indien gewenst gaan we ook een stap verder en begeleiden we bij het hertekenen van het lokale opvangbeleid.

Consultancy

 

KIKO volgt goede praktijken, beleidswijzigingen en regelgeving rond kinderopvang op de voet. We zijn op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de sector. Door onze jarenlange ondersteuning aan gemeenten in de provincie Antwerpen bouwden we expertise op die we graag met u delen. Heeft u als organisator een vraag die u met ons wil doorspreken? Bent u op zoek naar advies omtrent opvanggerelateerde thema’s? Aarzel dan niet om KIKO in te schakelen als expert.

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden