Voor leidinggevenden in de buitenschoolse kinderopvang

 

KIKO brengt lokale leidinggevenden uit het KIKO netwerk samen.

NIK NAK overleg

 

Het NIK NAK overleg brengt lokale leidinggevenden uit het KIKO netwerk samen.

NIK NAK staat voor Netwerk – Inspiratie – Kruisbestuiving – Nieuws – Achtergrond – Kwaliteit. Rond deze thema’s wordt gewerkt tijdens het NIK NAK overleg. NIK NAK is een samenwerking tussen VVSG en KIKO. We stellen er nieuwe, boeiende praktijken voor en gaan dieper in op pedagogische en organisatorische thema’s. We zorgen ervoor dat leidinggevenden uit de verschillende initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en besteden hierbij veel aandacht aan ervaringsuitwisseling. De precieze inhoud van het overleg wordt medebepaald door de deelnemers.

 

Ontsluiten van innoverende ideeën en goede praktijken

 

Zie aanbod voor organisatoren

KIKO kennisdatabank

 

Zie aanbod voor organisatoren

 

Dag van de loco's

 

Jaarlijks organiseert KIKO een dag voor de lokale coördinatoren (loco’s). Omdat zelf zien en ervaren ongelofelijk leerrijk is, brengen we jaarlijks een bezoek aan een inspirerend initiatief uit de opvang- of vrije tijdssector. Zo doen we nieuwe ideeën op om in de eigen werking toe te passen. Tegelijk maken we er ook een fijne uitstap van. De dag van de loco’s moet vooral ook een ontmoetingsmoment zijn waar informele uitwisselingen voorop staan.

Lerend netwerk

 

De lerende netwerken die KIKO begeleid zijn erop gericht om gedurende een jaar dieper in te zoomen op een gezamenlijk gekozen thema. Samen onderzoeken we het thema, delen we expertise en kennis die in de groep aanwezig is. We zorgen voor een evenwicht tussen geven en nemen. Het proces is gericht op het verdiepen van kennis, het leggen van verbanden en de vertaling naar de eigen werkcontext. Leerdoelen van het lerend netwerk worden bij aanvang door de groep zelf vastgelegd. Het is een gaandeweg ontwikkelend en ontvouwend proces. Om een goede dynamiek te garanderen in het traject is een minimum van 8 deelnemers vereist. Het engagement van de deelnemers om het ganse traject te doorlopen is belangrijk.

 

Werkgroep kwaliteit

 

Tijdens de werkgroep kwaliteit wordt actief gewerkt aan de procedures uit het kwaliteitshandboek. Deze werkgroep sluit aan op de werkgroep kwaliteit van VVSG. Per sessie wordt een besproken procedure ter hand genomen, die vanuit de verkregen achtergrondinformatie uitgediept en uitgewerkt wordt. Elke deelnemer gaat aan de slag om de procedure voor het eigen initiatief te concretiseren. Het gezamenlijk werken maakt het mogelijk tijdens het schrijven ervaringen, informatie, documenten uit te wisselen en het eigen werk af te toetsen bij anderen.

 

Werkgroep i-School

 

Tijdens de werkgroep i-School worden vragen rond het software pakket i-School in groep aangepakt. KIKO organiseert en faciliteert dit overleg. Vragen kunnen op voorhand worden doorgegeven of ter plaatse gesteld. Deelnemers helpen elkaar en geven elkaar tips om efficiënter en effectiever met het pakket te werken. Gedeelde moeilijkheden worden gebundeld en doorgespeeld. Indien nodig wordt een expert ingeschakeld op het overleg zelf.

 

Co-coaching

 

Co-coaching sessies ontstonden na een training op basis van het boek “Inspirerend coachen” van Jef Clement. Tijdens de bijeenkomst worden een 3-tal coachingsvragen besproken. Eén iemand brengt een coachingsvraag in. Eén of twee andere deelnemers nemen de rol op van coach en passen de coachingmethodieken uit de training toe. De anderen observeren het gesprek en geven feedback. Zo worden coachingsvaardigheden ingeoefend en aangescherpt. Dit geeft dus een win-win: coaching van de inbrenger en een oefenkans in het coachen van de andere deelnemers. Deelnemers dienen vertrouwd te zijn met de aanpak die in het boek “inspirerend coachen” gehanteerd wordt.

 

X vormingen

 

Op vraag van leidinggevenden uit het KIKO netwerk kunnen extra workshops of vormingen georganiseerd worden. We gaan dan op zoek naar experten rond specifieke thema’s. De kosten worden gedeeld door de deelnemers aan de vorming.

Jaarlijks opvolgingsgesprek

 

Zie aanbod voor organisatoren.

Consultancy

 

Leidinggevenden die beroep willen doen op de expertise van KIKO, kunnen dit via individuele ondersteuning, consultancy. Er wordt dan een advies op maat opgemaakt of samengewerkt aan een specifieke opdracht. Consultancy thema’s kunnen zeer breed worden opgevat. Het kan gaan van personeelsgerelateerde thema’s tot regelgevende, organisatorische of pedagogische onderwerpen.

Coaching

 

Soms zit je als leidinggevende met de handen in het haar. Weet je niet hoe je een gevoelig thema moet aanpakken in je team? Ben je op zoek naar een klankbord om ideeën al eens af te toetsen? Of heb je nood aan ideeën rond aanpak, inspiratie? Ook hiervoor kan je beroep doen op KIKO.

Meer informatie? 

 

Neem dan contact op met KIKO: kiko@spk.be

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden