Voor begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang

 

KIKO wil begeleiders in de kinderopvang inspireren en prikkelen.

Pedagogische prikkels

 

KIKO wil begeleiders in de kinderopvang inspireren en prikkelen om nieuwe dingen uit te proberen. Aan de hand van weekthema’s brengen we zeer regelmatig nieuwe posts op onze facebookpagina. Inspirerende praktijken tonen we ook via onze uitgebreide collectie pinterest borden. Je vindt er thema’s als: spelimpulsen, inclusie en diversiteit, pedagogisch documenteren, uitstappen, modderweek, etc. Onze sociale media zijn erop gericht om begeleiders en leidinggevenden rechtstreeks en op een informele manier te bereiken.

Dag van de begeleiding

 

KIKO organiseert jaarlijks een groots opgezette dag voor begeleiders. Het doel ervan is begeleiders te inspireren rond relevante pedagogische thema’s . Deze dag is een unieke kans om begeleiders met elkaar in contact te brengen en ervaringsuitwisseling mogelijk te maken. We kiezen voor een format die enthousiasmeert en hebben aandacht voor plezier en ontspanning.

Meer informatie kan je hier vinden. 

KIKO vormingen

 

Kiko biedt jaarlijks 4 teamoverschrijdende vormingen aan. Individuele begeleiders of kleine groepjes uit eenzelfde team kunnen deelnemen. Thema’s van de vormingen zijn: talent, creativiteit, gezondheid en inclusie. Dezelfde thema’s worden ook als teambegeleiding op de eigen locatie aangeboden.

Meer informatie kan je hier vinden. 

VLAM-dagen

 

Wie een vorming of teambegeleiding volgde kan deelnemen aan de vlamdagen die rond dit thema worden georganiseerd.

Meer informatie kan je hier vinden. 

X-vormingen

 

Op vraag van leidinggevenden uit het KIKO netwerk kunnen extra workshops of vormingen voor begeleiders georganiseerd worden. We gaan dan op zoek naar experten rond specifieke thema’s. De kosten worden gedeeld door de deelnemers aan de vorming.

Coaching

 

Van begeleiders in de buitenschoolse opvang wordt veel verwacht. Zij moeten ervoor zorgen dat kinderen ten volle kunnen ontplooien, ze moeten kunnen communiceren met ouders, met collega’s. Ze dragen heel wat verantwoordelijkheden. Om het hele team goed te doen draaien, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Wanneer intensere begeleiding aangewezen is, is het soms interessant om hulp in te schakelen via een externe coach. Dan kan je bij KIKO terecht. Een KIKO coach gaat samen met een begeleider aan de slag rond vooraf met de coördinator besproken thema’s. De coach daagt uit, stelt diepgaande vragen en helpt de begeleider op weg om het eigen ontwikkelingsproces te initiëren.

Teambegeleidingen

 

Tijdens een teambegeleiding gaat een KIKO medewerker met een team van begeleiders aan de slag rond een pedagogisch thema. Een teambegeleiding is opgebouwd uit 3 sessies en heeft een inhoudelijk uitgewerkt kader. Dit wordt, in overleg met de coördinator, aangepast naar de noden van het team. Zo worden bepaalde aspecten van de reguliere teambegeleiding aangepast en kunnen elementen worden toegevoegd of dieper uitgewerkt. Tijdens een teambegeleiding is er veel inbreng van de begeleiders zelf. Zij delen ervaringen en gaan concreet aan de slag met de inhoud.

De inhoud van de teambegeleidingen worden hier verder  toegelicht. Thema’s die aan bod komen zijn: creativiteit, gezondheid, inclusie, talent, respectvol omgaan met elkaar, Wanda.

Meer informatie over de teambegeleidingen kan je hier vinden. 

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden