Teambegeleidingen

 

Tijdens een teambegeleiding gaat een KIKO medewerker met een team van begeleiders aan de slag rond een pedagogisch thema.

Teambegeleidingen

 

Een teambegeleiding is opgebouwd uit 3 sessies en heeft een inhoudelijk uitgewerkt kader. Dit wordt, in overleg met de coördinator, aangepast naar de noden van het team. Zo worden bepaalde aspecten van de reguliere teambegeleiding aangepast en kunnen elementen worden toegevoegd of dieper uitgewerkt. Tijdens een teambegeleiding is er veel inbreng van de begeleiders zelf. Zij delen ervaringen en gaan concreet aan de slag met de inhoud.

De inhoud van de teambegeleidingen worden hier verder  toegelicht:

Talent

 

Met het talententraject willen we enerzijds organisaties helpen om de juiste persoon op de juiste plaats krijgen én te behouden. Duurzaam HR beleid kan je bereiken door in te zetten op talenten van medewerkers. Wat je graag doet, doe je beter! Medewerkers die hun talenten dagdagelijks kunnen inzetten, zullen hun werk langer en met passie doen. Anderzijds maken we de brug naar het ontdekken van talenten bij kinderen. Kinderen die aangesproken worden op hun talent in de kinderopvang voelen zich goed en komen graag. Het talententraject is een ontdekkingsreis naar eigen talenten, talenten van collega’s en talenten van kinderen.


Sessie 1: We gaan dieper in op dingen die medewerkers graag doen en die hen energie geven. Wanneer vliegt voor hen de tijd voorbij? We achterhalen samen jouw team kerntalenten met bijhorende beschrijving, ideale context waarin ze naar boven komen en hefboomvaardigheden die ontwikkeld kunnen worden om talenten nog beter te benutten.


Sessie 2: Vervolgens maken we het helemaal interactief door naar elkaars talenten op zoek te gaan. We bekijken hoe je elkaar als teamleden kan versterken door talenten in te zetten. Zo wordt vooruitgang geboekt voor de organisatiedoelstellingen én eigen capaciteiten volop ontwikkeld.


Sessie 3: We verplaatsen onze blik naar de talenten van de kinderen in de opvang. Door aan te sluiten op hun talenten ontwikkelen ze zelfvertrouwen en verhoogt hun welbevinden. We nemen hierbij de meervoudige intelligentietheorie als kader. We leren samen een activiteitenprogramma te ontwikkelen waar elk kind aansluiting bij vindt.

Buiten de lijntjes

 

“Kinderen spreken 100 talen” leren we uit de pedagogische visie van Loris Malaguzzi. Ze hebben vele manieren om zich uit te drukken en zijn creatief van nature. Aangezien creativiteit behoort tot één van de sleutelvaardigheden voor volwassenen in de 21ste eeuw, is het belangrijk om de aangeboren creativiteit bij kinderen vast te houden en zelfs nog te stimuleren.
In deze teambegeleiding onderzoeken we wat creativiteit is, waarom het zo belangrijk is en hoe we creativiteit in de opvang kunnen stimuleren. In 3 sessies gaan we samen met begeleiders al spelend op stap om te resulteren in een brede waaier van concrete creatieve activiteitenfiches.


Sessie 1: Wat is creativiteit? Wat maakt een opdracht creatief? Wat gebeurt er als je kinderen kleurplaten geeft? We nemen de 4 hefbomen voor creativiteit onder de loep

Sessie 2: Vervolgens maken we het helemaal interactief door naar elkaars talenten op zoek te gaan. We bekijken hoe je elkaar als teamleden kan versterken door talenten in te zetten. Zo wordt vooruitgang geboekt voor de organisatiedoelstellingen én eigen capaciteiten volop ontwikkeld.


Sessie 3: We verplaatsen onze blik naar de talenten van de kinderen in de opvang. Door aan te sluiten op hun talenten ontwikkelen ze zelfvertrouwen en verhoogt hun welbevinden. We nemen hierbij de meervoudige intelligentietheorie als kader. We leren samen een activiteitenprogramma te ontwikkelen waar elk kind aansluiting bij vindt.

Wanda

 

Wanda staat voor Waarderen, Analyseren, Daden. Tijdens een Wanda sessie gaan begeleiders op zoek naar concrete praktijksituaties waar ze uit kunnen leren. Ieder krijgt de kans iets in te brengen in de groep. Samen beslissen we welke casus we willen uitdiepen en wat de specifieke leervraag hierbij is. KIKO leidt als analysebegeleider de groep door de verschillende stappen van de wanda-methodiek. Samen kijken we door de ogen van de verschillende betrokkenen en verbreden we onze blik. Zo komen we tot nieuwe inzichten. We eindigen met het geven van concrete adviezen aan elkaar. Hier gaan begeleiders mee aan de slag.
Een Wanda teambegeleiding bestaat uit een reeks van 3 sessies. Telkens wordt een andere leervraag gesteld. Sessie 2 en 3 start met een terugblik op de vorige sessie.

Respectvol omgaan met elkaar

 

Vanuit procedure “3.3.2.3: Realisatie pedagogisch beleid en het bevorderen van een onderling respectvolle houding”, opgenomen in het kwaliteitshandboek, gaat KIKO samen met het team op pad om vanuit verbondenheid te werken aan een respectvolle houding.


Sessie 1: Via concrete (individuele) oefeningen wordt gewerkt aan een door het team gedragen definitie, waarin een aantal waarden in verband met respectvol omgaan met elkaar worden opgenomen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de individuele en context gebonden betekenis van waarden. Tot slot worden per doelgroep (kinderen, medewerkers, ouders) een aantal richtlijnen aangegeven die de basis vormen voor een onderling respectvolle houding. De KIKO-begeleiding richt zich op het ontwikkelen van een onderling respectvolle houding die zichtbaar is binnen het opvanggebeuren alsook op het verzamelen van voldoende achtergrondinformatie voor het ontwikkelen van een door het team gedragen procedure.


Sessie 2: Tijdens deze opvolgsessie begeleidt KIKO het team in het ontwikkelen van instrumenten/documenten om het respectvol handelen zichtbaar te maken in de opvang.

Inclusie

 

In ontwikkeling

Gezondheid

 

In ontwikkeling

Teambegeleiding op maat

 

Ben je op zoek naar een specifieke teambegeleiding voor jouw groep? Ben je op zoek naar expertise en begeleiding rond een bepaald onderwerp? Aarzel niet om KIKO aan te spreken. Samen kunnen we bekijken op welke manier we je kunnen verder helpen. Is de expertise rond jouw gevraagde thema in ons team aanwezig, dan kunnen we een teambegeleiding op maat samenstellen.

 

Een teambegeleiding op maat start met een voorbereidend gesprek met de coördinator waarin de vraag duidelijk wordt geformuleerd. KIKO werkt een voorstel uit en stemt af met de coördinator. Vervolgens worden 3 werksessies met begeleiders georganiseerd.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met KIKO: kiko@spk.be

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden