Schakelwerk

 

Wil jij kwaliteitsvolle medewerkers voldoende uitdaging bieden of werk je deeltijds en mag het voor jou wat meer zijn? Zet in op een DUObaan!

Over schakelwerk

Gemotiveerde begeleid(st)ers in de buitenschoolse kinderopvang zijn van levensbelang voor een fijne, kwalitatieve en rijke ‘vrije tijds’ beleving van kinderen. Helaas kiezen steeds minder mensen voor dit beroep gezien de versnipperde uurroosters en deeltijdse contracten. 

Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang is onder andere hierdoor een kwalitatief knelpuntenberoep. Dit betekent dat er voldoende mensen op de arbeidsmarkt zijn maar er onvoldoende kandidaten doorstromen naar de buitenschoolse opvangsector. De begeleiding heeft een vlakke carrière en vaak stromen mensen die meer uren willen presteren door naar andere sectoren om alsnog fulltime of meer te kunnen werken. Jammer, gezien veel waardevolle profielen zo de opvangsector verlaten en er een tekort ontstaat aan inzetbaar personeel.

In het verleden heeft onder andere de POM Limburg in samenwerking met verschillende partners proeftuinen opgezet om duobanen te creëren. Mensen met een deeltijds contract die meer uren wilden werken (onvrijwillig deeltijds werkenden), konden een andere duobaan met hun oorspronkelijke job combineren. De resultaten en aanbevelingen waren positief. Zowel naar werkgevers als naar werknemers toe. Op basis van deze goede praktijkvoorbeelden wil KIKO/SPK vzw een vertaling maken naar de buitenschoolse kinderopvang. We hopen dat de begeleid(st)ers door het creëren van duobanen volop hun talenten kunnen inzetten, gelukkiger in hun job staan en een duurzame carrière kunnen uitbouwen. We willen bereiken dat de initiatieven buitenschoolse opvang competent personeel langer behouden en zo de algemene werking verbeteren. Hiervoor zijn we op zoek naar:
 

  • Bedrijven/dienstverleningsorganisaties die (vaak) parttime personeel zoeken. Door mensen in te schakelen die reeds een parttime job hebben, is de kans groter dat ze bij dit bedrijf halftijds blijven werken en is het risico dat ze uitvloeien om elders fulltime aan de slag te gaan kleiner.
     

  • Begeleid(st)ers in de buitenschoolse kinderopvang die interesse hebben om betrokken te worden bij het project. Werk jij in de buitenschoolse opvang en overweeg je om een duobaan te zoeken? Heel welkom om samen met ons de mogelijkheden te verkennen.
     

  • Andere profielen die onvrijwillig deeltijds werken (buiten de buitenschoolse opvang) en een duobaan overwegen in de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we meer diversifiëring in het beroep van begeleid(st)er buitenschoolse opvang brengen. Want een leerkracht, een creatieve secretaresse, een copywriter, een poetsdame/heer … kan ook waardevolle taken uitvoeren die de buitenschoolse opvang rijker maken. Hoe meer diversiteit in de begeleidersploeg, hoe gevarieerder het aanbod naar kinderen en hoe beter ingespeeld kan worden op hun talenten en interesses.

Contact
 

Heb je interesse om deel te nemen aan onze focusgroepen en aan een testfase (vier weken) om deeltijds elders aan de slag te gaan? Of wil je graag op de hoogte gehouden worden over dit project? Dan kan je ons contacteren via kiko@spk.be

Het project Schakelwerk is een ESF-project binnen de oproep ‘innovatie door adaptatie’ met Randstad Diversity en UCLL als partners.

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden