Samenspel: coöperatief ondernemen in de kinderopvang?

Biedt coöperatief ondernemen een oplossing voor het tekort aan kindplaatsen in de (buitenschoolse) kinderopvang? Deze vraag vormde de basis voor het project Samenspel.

De ontwikkelde blauwdruk is een weergave van een zoektocht naar noden, mogelijkheden en uitdagingen. En … coöperatief ondernemen kan een oplossing bieden voor de uitbreiding van het aantal (buitenschoolse) kinderopvangplaatsen tijdens de vakantie, want:

  • De klassieke modellen zijn niet toereikend voor de grote vraag.

  • De tijd is rijp voor alternatieve modellen.

  • Een coöperatieve onderneming kan rekenen op zijn stakeholders.

  • Een coöperatieve onderneming streeft naar een sterke gemeenschapsvorming en gezins- en opvoedingsondersteunende context: meer dan puur “opvang”.

  • Een coöperatieve onderneming kan dé hefboom vormen om financiële zuurstof te bieden aan buitenschoolse opvang.

  • Coöperatief ondernemen kan tal van nieuwe mogelijkheden opleveren waar vandaag nog niet aan gedacht is.
     

Met het project Samenspel overtuigde SPK vzw een jury van deskundigen, aangeduid door het ESF-agentschap Vlaanderen, wat op 31/01/2014 resulteerde in de uitreiking van een diploma.
 

Dus rest ons nu nog de durf om misschien samen met u coöperatief te ondernemen in de buitenschoolse kinderopvang!
 

Naast Samenspel werden ook ZORRO en De Chaos(s)temmer positief gevalideerd.

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden