KIKO wil kinderen laten stralen. Elk kind kansen bieden om volop te beleven, ontdekken, onderzoeken, spelen en ontwikkelen is ons doel.

Door de krachten, talenten en interesses van kinderen aan te spreken, wil KIKO helpen bouwen aan een zorgzame, creatieve en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin kinderen uitgroeien tot betrokken volwassenen die vanuit authenticiteit en oprecht engagement de uitdagingen van deze tijd aangrijpen als kans om te groeien.

Om dit te realiseren inspireert, stimuleert en ondersteunt KIKO organisatoren en medewerkers van buitenschoolse kinderopvang. We zetten hierbij in op kracht.  We vertrekken van mogelijkheden, competenties, talenten en interesses van mensen, versterken deze en bouwen hier op verder. KIKO initieert inspirerende en innoverende praktijken die bijdragen aan de maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij kinderopvang.

Bouwen aan deze toekomst doet KIKO niet alleen. We kiezen ervoor om breder te kijken en ons toekomstbeeld te benaderen vanuit een verbindende aanpak. We streven naar samenwerking zowel binnen als buiten de sector buitenschoolse opvang en gaan op zoek naar de rol die KIKO kan opnemen in het grote geheel.

KIKO zet in op de kracht van kinderen en hun begeleiders

Hoe je over kinderen – en hun begeleiders – denkt, bepaalt hoe je met ze omgaat. Je verwachtingen van wat kinderen wel en niet kunnen, mogen of moeten, beïnvloedt hun zelfbeeld, hun kunnen, hun doen en laten.  Een open en waarderende benadering van kinderen en begeleiders geeft kracht en perspectief.

Kinderen zijn krachtig en kunnen veel. Ze zijn van nature uit heel nieuwsgierig en onderzoekend. Ze leren van zichzelf, van elkaar en van de wereld rondom hen. Spelend onderzoeken en experimenteren ze om de wereld te leren kennen en begrijpen. Kinderen zijn zowel onderzoekers, initiatiefnemers, ondernemers, probleemoplossers, kunstenaars, … zowel in aanleg als alles in één.

KIKO zet in op een begeleidershouding die respect toont voor de autonomie en de kracht van elk kind. Een houding waarbij kinderen de ruimte krijgen om op onderzoek  te gaan, zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en daarin aangemoedigd te worden.  Een begeleidershouding waarbij ingespeeld wordt op wat kinderen boeit en bezighoudt, die de talenten van kinderen (h)erkent en stimuleert en de creativiteit en zelfexpressie van kinderen aanwakkert en tot leven brengt.

KIKO inspireert, ondersteunt en stimuleert hiertoe begeleiders, coördinatoren en organisatoren van buitenschoolse kinderopvang. We hanteren een waarderende aanpak die vertrekt vanuit de kracht en mogelijkheden van mensen, vanuit wat goed loopt en waar mensen in geloven. We gebruiken methodieken om inspirerend en ondersteunend op weg te gaan met medewerkers uit de buitenschoolse kinderopvang: intervisie , coaching, lerende netwerken, ervaringsuitwisseling, inspiratiedagen, vorming en teambegeleiding. We zetten in op leren van, met en door elkaar.

KIKO initieert inspirerende en innoverende praktijken

Met een krachtig kind- en toekomstbeeld voor ogen geeft KIKO vorm aan vernieuwing en innovatie binnen de opvang en vrije tijd van kinderen. Los van bestaande structuren en initiatieven zet KIKO nieuwe projecten en proeftuinen uit waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende vormen van opvang en vrije tijd voor kinderen. Met projecten als Hop Up, Schakelwerk, Samenspel, Kunstkriebels,  Gigagezond, … speelt KIKO proactief in op de evoluerende samenleving en is KIKO innovator en inspirator voor de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen in de regio.

KIKO brengt goede praktijken in kaart, doet beleidsaanbevelingen en wil partner zijn in het uitstippelen van een beleid voor de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Met een krachtig kind- en toekomstbeeld voor ogen geven we bijzondere aandacht aan thema’s als exploratie van talenten, creativiteitsontplooiing en kunstbeleving, inclusie en diversiteit, natuurbeleving en gezondheid.

 

KIKO werkt vanuit een verbindende aanpak

KIKO richt zich op de toekomst en wil maximale samenwerkingsverbanden initiëren tussen buitenschoolse kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, sport en cultuur. Zowel op lokaal als op bovenlokaal beleidsniveau. Door eilandoverschrijdend te denken en handelen wil KIKO tot een breed draagvlak komen om het aanbod van vrije tijd en opvang van schoolgaande kinderen in afstemming met elkaar kwalitatief uit te bouwen. KIKO richt zich op het stimuleren van verbinding waarbij een gedeelde visie op het kind centraal staat.  Samen staan we sterk!

 

KIKO werkt onder de vleugels van Blenders vzw

KIKO is een werking binnen Blenders vzw. Blenders zet via sociale, ecologische en economische innovatieprojecten in op  de duurzame ontwikkeling van de regio.
 

Ontmoet ons team

 
 
 
 
 
 

Carine Breugelmans


Carine is al jarenlang een sterkhouder binnen het KIKO-team. Ze was erbij vanaf het prille begin en het ontstaan van de eerste IBO’s. Van hieruit wil zij de brug naar de toekomst slaan. Carine werkt graag beleidsmatig en is erg vertrouwd met de regelgeving van kinderopvang. Ze investeert in het uitbouwen en inspireren van het KIKO-netwerk, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Ook inhoudelijk draagt zij graag haar steentje bij met thema’s als talent en actieve kinderopvang.

carine.breugelmans@spk.be | 0470 10 72 36

Eva Maréchal


Wil je meer weten over het aanwakkeren van creativiteit bij kinderen? Dan moet je bij Eva zijn. Zij is een sterke facilitator en helpt je team buiten de lijntjes te denken. Eva wil omgevingen creëren waar kinderen floreren en waar ze ruimte krijgen om volop te ontdekken en experimenteren.   Zij laat zich inspireren door de pedagogische visie van Loriz Malaguzzi.  Met een krachtig kindbeeld voor ogen gaat Eva erg visiegedreven te werk en zet ze mee de koers uit binnen het KIKO-team.

eva.marechal@spk.be | 0486 23 57 59

Ilse Van Gorp


Ilse is erg geboeid door de diversiteit in onze samenleving. Ze bekijkt dingen graag door een bredere bril waarbij ze op zoek gaat naar verbanden in het grotere geheel. Hierdoor brengt ze een frisse en open kijk binnen in het KIKO-team. Ilse ’s drijfveer is haar droom van een zorgzame en veerkrachtige samenleving waarin kinderen uitgroeien tot betrokken, authentieke en geëngageerde volwassenen. Ilse streeft in haar werk dan ook naar een krachtige opvangomgeving die het unieke in elk kind ziet, waardeert en tot ontwikkeling brengt.  

ilse.vangorp@spk.be | 0473 94 33 08

Visuele conceptvertaling door Jan Matthé

http://www.visualxpress.be/

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden