Kunstkriebels

 

Kunstkriebels is een project waarmee SPK vzw/KIKO de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) uit haar netwerk wil onderdompelen in een creatief en kunstzinnig bad.

Over kunstkriebels

 

KIKO gelooft dat er in de buitenschoolse kinderopvang heel wat (ongekend) artistiek talent en creatief vermogen zit bij kinderen en begeleid(st)ers en wil dat met dit project aanboren. In het IBO worden kinderen uit alle lagen van de samenleving bereikt, ook kinderen die van thuis uit misschien minder in aanraking komen met kunst en cultuur. Door kinderen en hun begeleid(st)ers de kans te geven om hun talenten te ontdekken en ontplooien in het IBO wordt hun welbevinden vergroot en hun ontwikkeling gestimuleerd. Daarenboven is deelname aan culturele, artistieke en creatieve activiteiten een kinderrecht (cfr. Artikel 31 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind).

De context van vrije tijd in het IBO biedt een goede voedingsbodem om met kinderen kunstzinnig en creatief te werken. Het is net in deze vrije context van het spel waar kinderen zelf de touwtjes in handen hebben en waar de fantasie en het onverwachte een plaats krijgen, dat nieuwe verbanden gelegd worden, creativiteit gevoed wordt en kinderen tot leren en ontplooiing komen. Het IBO vormt dan ook de ideale context om kunstzinnig en creatief met kinderen te werken, mits begeleiders hiervoor goed opgeleid zijn.

Het project richt zich dan ook op begeleiders en coördinatoren in de buitenschoolse kinderopvang. In samenwerking met Kunst in Zicht zal een uniek vijfdaags opleidingstraject voor de buitenschoolse kinderopvang ontwikkeld worden. Op een actieve manier zullen deelnemers experimenteren met allerlei kunstvormen en -disciplines om daarin vaardigheden, kennis en attitudes te ontwikkelen om met kinderen een creatief en kunstzinnig proces af te leggen. Naast begeleidershouding en -vaardigheden, leren deelnemers ook hoe kunst en creativiteit structureel ingebed kan worden in de werking van het IBO en hoe er duurzaam kan samengewerkt worden met kunst- en cultuurorganisaties. Het project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen en zal starten in het voorjaar van 2015.

Op 22 oktober 2015 vond in Theater Stap in Turnhout het slotevent van Kunstkriebels plaats. Het slotevent werd opgevat als één grote speeltuin: al spelende konden de bezoekers in acht verschillende ateliers aan den lijve ervaren hoe je creatief en kunstzinnig aan de slag kan gaan met kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. 

Wie dacht vooral met mooie knutselwerkjes naar huis te gaan, kwam bedrogen uit. Wel werd er veel geïmproviseerd, geëxperimenteerd en gespeeld. Er waren ateliers waar je een eigen superheld kon verzinnen en ontwerpen, waar je kon schilderen op de klank van muziek, waar je kon experimenteren met klanken en geluid, waar je een muzische space-pictionary kon beleven en nog zoveel meer. Spel, verbeelding en experiment, allemaal belangrijke ingrediënten om creatief en kunstzinnig met kinderen aan de slag te gaan, kregen alle ruimte. De deelnemers aan het slotevent gingen naar huis met een rugzak vol nieuwe spelideeën om de artistieke en creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren.  

De IBO’s uit Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Merksplas, Retie, Vosselaar, Vorselaar en Westerlo namen deel aan Kunstkriebels.  

Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

Contact
 

Voor meer info kan je terecht bij Eva Maréchal: eva.marechal@spk.be.

Kunstkriebels is een project van SPK vzw/KIKO, gerealiseerd met steun van de Provincie Antwerpen. De vijfdaagse CQ-vorming binnen Kunstkriebels is een project van Kunst in Zicht.

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden