KIKO – consultancy

Bij KIKO kan je terecht voor advies en begeleiding op maat. Hieronder vindt je ons basisaanbod. Heb je nog andere consultancynoden aarzel dan niet om ons te contacteren.

 
 
 
 
 
 
Madrid

Omgevingsanalyse

Het basispakket omgevingsanalyse richt zich op de opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren. Vanuit recent cijfermateriaal stellen we een analyse en advies samen. Dit basispakket bestaat uit een het formuleren van de beleidsvraag met de opdrachtgever, een analyse op basis van cijfers uit de overheidsdatabases (België, Vlaanderen, Lokaal) en een advies dat gericht is op opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren.

Voor een meer uitgebreid onderzoek en een diepgaander advies, eventueel gekoppeld aan een beleidsplan wordt een offerte op maat gemaakt. U kan bij KIKO ook terecht voor omgevingsanalyses met andere doeleinden zoals sociaal beleid of wonen.

Doelgroep: lokale besturen, organisaties, instellingen en ondernemingen

Kostprijs: vanaf 2200,00€

Traject opvang en vrije tijd

Het landschap van opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren is voortdurend in beweging. De conceptnota opvang en vrije tijd van de Vlaamse regering van 2015 geeft richting aan een bredere aanpak. Het decreet in wording zal dit meer vorm geven.

Wie een toekomstgericht beleid voor opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren wil voeren hoeft niet op het decreet te wachten. Er kunnen alvast heel wat stappen gezet worden. KIKO biedt als onafhankelijke partner een HOP-ON/HOP-OFF traject aan waarmee we organisatoren en het lokaal bestuur ondersteunen, adviseren en begeleiden naar de uitbouw van dit beleid. Ons traject bestaat uit verschillende onderdelen waaruit u vrij kan kiezen, naargelang de noden die u heeft. Uiteraard kan u ook instappen in een A-Z traject waarbij KIKO het volledige proces zal begeleiden. Interesse? Contacteer ons vrijblijvend op kiko@blenders.be . Vinden we mekaar, dan volgt er een plan op maat.

Doelgroep: lokale besturen

Kostprijs: volgens offerte.

Feest
Sociaal netwerkconcept

Digitaal Loket Kinderopvang: projectleiding

Steeds meer lokale besturen zetten de stap naar een digitaal loket kinderopvang. De hoge kostprijs is vaak een drempel om hiermee van start te gaan. KIKO zet in op een platform waarbij verschillende lokale overheden samenwerken maar voor het ‘eigen loket’ de nodige autonomie kunnen behouden. KIKO neemt de rol op als projectleider en spil tussen de platform-partners. Zo ontnemen we u heel wat administratieve en organisatorische last en kan u zich focussen op de inhoud en de beleidsnoden.

Voorafgaand is er een gratis startoverleg waarop u informatie ontvangt en de keuze kan maken om hierop in te tekenen. Dit op basis van een ontwikkelings- en uitvoeringsplan met offerte.

Doelgroep: lokale besturen en organisatoren kinderopvang

Kostprijs: per dagdeel voor collectieve overleg- en informatiemomenten voor platform-partners: 400,00€   te verdelen onder het aantal platform-partners.

Kostprijs: volgens offerte

Een secretaris/verslaggever nodig?

Dan bent u bij KIKO aan het juiste adres. Vanuit onze onafhankelijke positie en jaren expertise kunnen wij deze rol ter harte nemen. We staan zowel overdag als ’s avonds ter beschikking.

Doelgroep: iedereen die een secretaris/verslaggever nodig heeft

Kostprijs: per dagdeel : 300,00€  indien KIKO-bijdrage/380,00€  zonder KIKO bijdrage.

* Een dagdeel behelst organisatie, begeleiding, verslaggeving en opvolging waarbij maximum 3,5 u aanwezigheid overleg. De overlegruimte wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.

Kantoorwerk

Individuele consultancy

Heeft u nood aan een onafhankelijke sparringpartner voor de verdieping van uw beleid, om uw organisatie een andere wending te geven of om nieuwe ideeën te ontwikkelen dan bent u bij KIKO aan het juiste adres. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie kiko@blenders.be .

Doelgroep: lokale besturen, organisaties, organisatoren, teamleaders, coördinatoren, …

Kostprijs: op basis van offerte.

Zakelijke bijeenkomst

Advies uitbreidingsronde kinderopvang

Betaalt u de KIKO- bijdrage dan hoort u van ons of uw initiatief deel uit maakt van een uitbreidingsronde kinderopvang door Kind & Gezin.

Wenst u een advies in kader van deze uitbreiding dan kan KIKO het voor u opmaken. Zo heeft u een degelijke voorbereiding klaar die voor de goedkeuring naar het LOK kan.

Doelgroep: organisatoren kinderopvang

Kostprijs: 350,00€ indien u de KIKO-bijdrage betaald, 420, 00€  zonder KIKO-bijdrage.

kinderopvang
Marktanalyse

Onderzoek – analyse – advies

U wil uw beleid vormgeven of heroriënteren en heeft behoefte aan onderzoek en analyse? Dan zijn wij uw partner. Op basis van uw vraag zetten wij de geschikte onderzoeksmethodiek in en leveren u een uitgebreide analyse. De resultaten van het onderzoek en de analyse,  afgetoetst aan andere relevante factoren vertalen wij naar en beleidsadvies.

Denkt u eraan uw dienst, onderneming, team of aanbod te veranderen? Dan kan ook hier onderzoek en analyse een gewenst hulpmiddel zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op via kiko@blenders.be . Wij maken voor u een offerte op maat.

 

Werkgroep I – school

Werk je in je opvanginitiatief met I-school dan kan je met je vragen terecht bij de werkgroep I –school. Samen met een expert van I-school zoeken we naar oplossingen. Deze werkgroep komt driemaal per jaar samen.

Doelgroep: gebruikers van I – school in de kinderopvang

Data:: 21 februari ’19 – 21 mei ’19 – 21 november ’19

Kostprijs: 50,00€ per werkgroep zonder KIKO- bijdrage, gratis met KIKO-bijdrage.

Leraar helpen een Student