Inclusie

Elk kind heeft recht op een leuke vrije tijd in een opvang waar hij/zij zich goed voelt. Zo ook kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer of meer specifieke zorg nodig hebben, kinderen die gelukkig ook in de buitenschoolse kinderopvang meespelen.

Daarom sloegen in 2014-2015 de Centra voor Inclusieve Kinderopvang Mol en Geel en KIKO de handen in elkaar en organiseerden ze in de Kempen twee lerende netwerken ‘Inclusie in de Kinderopvang’ voor begeleiding uit de buitenschoolse kinderopvang. Elke groep kwam 5 keer samen en deelde ervaringen en tips vanuit de werkvloer met elkaar rond volgende onderwerpen.

Wat is een inclusieve kinderopvang?
 

Inclusie is in de eerste plaats een manier van kijken naar kinderen. We zetten de inclusiebril op de neus van de deelnemers in plaats van de deficitbril; we gaan uit van de sterktes en mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een treffend filmpje hierover kan je hier bekijken. Volgende vragen kwamen nog aan bod: wat zijn kinderen ‘met een specifieke zorgbehoefte?’ Waarom is inclusieve kinderopvang nodig?  Heb je voor een inclusieve opvang extra competenties nodig? …

 
Hoe geef je kinderen met een specifieke zorgbehoefte een plaats in de groep?

Inclusieve opvang is voortdurend zoeken naar een goed evenwicht. Hoe richt je het onthaal, de activiteiten, eetmomenten enz. in op zo’n manier dat dit voor alle kinderen en de begeleiding haalbaar is? Hoe kan je verschillen tussen kinderen begrijpbaar maken en hen leren omgaan met verschillen?

 

Hoe communiceer je met ouders en met elkaar?
 

Het spreken met ouders over hun kind met een specifieke zorgbehoefte is niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je hier mee om? We wisselden tips en ervaringen uit. Daarnaast staan we stil bij hulpmiddelen die voorhanden zijn er om informatie over kinderen door te geven binnen het team.

 

Hoe pak je dit aan in de praktijk?

Welke kleine aanpassingen kan je doen om alle kinderen zo veel mogelijk te laten deelnemen aan de activiteiten? Hoe zet je een leuke snoezelactiviteit op? We bekeken ook hulpmiddelen die je kan maken om kinderen structuur en veiligheid te bieden, bv. door de dagstructuur visueel voor te stellen, aanwezigheidskalender van de begeleiding, … 

 

In de laatste sessie bundelden we de krachten en richtten een gezamenlijke inspiratiedag in. De deelnemers aan de lerende netwerken inspireerden hun (verre) collega’s met alle acties die zij ondertussen op vlak van inclusie in hun werking hadden doorgevoerd.

 

Contact


Voor meer info, betreffende dit lerend netwerk neem contact op met Sanne Vrancken (sanne.vrancken@spk.be).

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden