Hop Up: een modulaire, multifunctionele speelomgeving

 

Hoe krijgen we een saaie, kale ruimte - van een bedrijvenhal, over een schoolrefter, tot de foyer van een cultureel centrum - in een mum van tijd omgetoverd tot een rijke en uitdagende speelomgeving waar kinderen zich thuis voelen? Hop Up, een gloednieuw project van SPK vzw/KIKO gaat de uitdaging aan!

 

Over Hop-Up

 

De naam Hop Up is niet toevallig gekozen. Het is de samentrekking van ‘pop-up’ en ‘grashopper’. Net als een ‘pop-up’ heeft Hop Up een tijdelijk karakter: speelomgevingen ‘springen op’ op plaatsen waar je ze niet altijd verwacht. De verwijzing naar ‘grashopper’ duidt op het speelse en kindvriendelijke karakter van Hop Up en naar het inspelen op nieuwe, maatschappelijke tendensen. Die tendensen wijzen er immers op dat opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen meer en meer gerealiseerd zullen worden in (tijdelijke) locaties die niet altijd (uitsluitend) bedoeld zijn voor kinderopvang, maar verschillende functies en organisaties dienen. Om een antwoord te bieden op het tekort aan opvangplaatsen, klinkt vanuit het beleid immers de roep tot efficiënte samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sport en vrije tijd waarbij ruimtes gedeeld en efficiënt ingezet worden om zo te zorgen voor een geïntegreerd, kwalitatief en optimaal afgestemd vrijetijds- en opvangaanbod voor schoolkinderen (cfr. conceptnota minister Vandeurzen).

Of kinderen nu opgevangen worden in een kale sporthal, een leegstaand lokaaltje op school of een andere ruimte, kinderen hebben recht op een rijke en uitdagende speelomgeving die inspeelt op hun interesses, talenten en behoeftes. Met Hop Up wil KIKO, de koepelorganisatie voor buitenschoolse kinderopvang in de Kempen, een flexibele en modulaire speelomgeving creëren die alle ruimte geeft aan het vrij en spontaan spel van kinderen en die rust en geborgenheid biedt wanneer nodig.

Tijdens de Krokusvakantie schiet Hop Up uit de startblokken, wanneer bachelor studenten van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, een week lang naar creatieve oplossingen zoeken voor deze uitdaging. In cocreatie met kinderen, ouders en experten zal Hop Up verder inhoud en vorm krijgen om in het voorjaar van 2017 in twee proeftuinen uitgetest te worden.

Contact
 

Voor meer informatie kan je terecht bij Eva Maréchal, eva.marechal@hopup.be 

0486 23 57 59

www.hopup.be

www.facebook.com/hopup.be/

Hop Up is een project van SPK vzw/KIKO en komt tot stand met steun van de Provincie Antwerpen.

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden