Academy

Bij KIKO kan je terecht voor advies en begeleiding op maat. Hieronder vindt je ons basisaanbod. Heb je nog andere consultancynoden aarzel dan niet om ons te contacteren.

* Al onze prijzen zijn exclusief BTW

actieve ko.jpg

Gewoon spelen, de rest volgt vanzelf

Wie kinderen begeleidt in de opvang of in hun vrije tijd kan er van mee spreken. Steeds weer op de proppen komen met een boeiend programma is niet zo vanzelfsprekend. Met deze training krijg je tips en tricks om je inspiratie levend te houden. Aan de hand van methodieken train je op het ontwikkelen en begeleiden van uitdagende en gevarieerde activiteiten. Zet jezelf spelenderwijs op scherp met deze boeiende training.

Doelgroep:

Begeleiders en organisatoren die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, …)

Doelstelling:

Na deze sessies

 •  ben je getraind in in het ontwikkelen van een gevarieerde en uitdagende activiteit

 •  kan je methodieken gebruiken waarmee je gevarieerde en uitdagende activiteiten kan voorbereiden

 •  heb je meer kennis en inzicht over gevarieerd spelen en uitdagende activiteiten

Programma:

Sessie 1: experimenteren met eenvoudig materiaal

Sessie 2: activiteiten en impulsen creëren vanuit de experimenten van sessie 1

Sessie 3: de activiteiten in de praktijk: spelen met de kinderen. De deelnemer neemt de rol van begeleider op en wisselt deze af met de rol van observator.

Speeldifferentiatie

Met de training speeldifferentiatie zetten we in op groepsdynamica in de opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren bij groepen met een mix van leeftijden en/of ontwikkelingsniveaus. We leggen de focus op een activiteitenaanbod dat je kan inzetten in deze gevarieerde groepen. Dit op maat van je organisatie.

Doelgroep:

Begeleiders die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, …)

Doelstelling:

Na deze training …

 •  … is je inzicht in het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren groter geworden

 •  … kan je een activiteitenaanbod opzetten dat inspeelt op verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus van kinderen en jongeren.

 •  … heb je een kritische blik ontwikkeld bij het opzetten van een gedifferentieerd activiteitenaanbod

 

Programma:

Sessie 1: Keuze, variatie, comfort en spel op maat in het activiteitenaanbod en een checklist voor een evenwichtig activiteitenaanbod

Sessie 2: Het creëren van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid binnen een open spelaanbod

Sessie 3: Het activiteitenaanbod in de praktijk. Trainingssessie bij gedifferentieerde groep kinderen en/of jongeren

DSC06964.JPG
DSC05016.JPG

Open speelaanbod

Vaak is een spel en het spelen gebonden aan heel wat regels. Met een open speelaanbod breng je een andere kijk binnen op spelen met kinderen en jongeren.

Doelgroep:

Begeleiders en organisatoren die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, …)

Doel:

Na deze vorming…

 •  … weet je waar het open spelen vandaan komt (visie, historiek, pedagogisch kader, ..)

 •  … krijg je inzicht in de methodiek van open spelen en een open spelaanbod

 •  … ontdek je de uitdagingen van open spelen

 •  … kan je een antwoord bieden op de interactie binnen het open spelaanbod

 

Programma:

 •  Visie, historiek en pedagogisch kader

 •  Het opzetten van een open speelaanbod

 •  Praktische tips en tricks voor een praktijkgerichte aanpak

 •  Omgaan met interactie

 

WANDA

Je werkt met kinderen en jongeren. Gedreven als je bent ga je er elke dag voluit voor. Toch is het ook goed om af en toe eens stil te staan bij de praktijk van elke dag en deze te onderzoeken. Dat kan met WANDA. Waarderen, Analyseren, Daden. Dat is waar WANDA letterlijk voor staat.

WANDA is een methodiek waarbij de focus ligt op het stimuleren van leren van elkaar, op groepsreflectie en op het verbinden van verschillende perspectieven op praktijksituaties. Zo ontstaan vernieuwende inzichten en kan je bij individuen en organisaties veranderingen realiseren.

Doelgroep:

Begeleiders en organisatoren die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, …)

Doel:

Na een WANDA –sessie…

 •  … heb je een heldere focus ontwikkeld op je praktijk van elke dag

 •  … krijg je verfrissende inzichten in je takenpakket en de aanpak van je team

 •  … kan je mee verandering organiseren

 

 

Programma:

De WANDA- vorming bestaat uit 5 fasen:

Fase 1: terug kijken

Fase 2: casus kiezen

Fase 3: vragen stellen

Fase 4: Ideeën verzamelen

Fase 5: adviezen geven

DSC03210.JPG
Zakelijke bijeenkomst

Talent: basisvorming

Je zit boordevol talent! Maar ken je al je talenten? En weet je hoe je ze ook kan inzetten?

Met deze basisvorming talent nemen we je mee op ontdekkingstocht. In een driedelig traject brengen we je talenten aan de oppervlakte en kijken welke matchen met je job.

Doelgroep:

Teams van begeleiders (en coördinatoren) die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, …)

Doel:

Na het volgen van de basisvorming talent …

 •  … heb je een betere kijk op je eigen talenten

 •  … ken je verborgen talenten van je collega’s

 •  … zie je welke talenten matchen met je job

 

Programma:

Sessie 1: Een introductie over talent en de eigen talenten in kaart.

Sessie 2: Aan de hand van praktische opdrachten ga je op ontdekkingstocht naar elkaars talenten en de meerwaarde van elkaars talenten voor het eigen functioneren.

Sessie 3: We zetten lijnen uit voor een activiteitenaanbod dat de talenten van kinderen aanspreekt en stimuleert. Door middel van inspiratieprikkels en op een methodische wijze maken we dit concreet. Daarnaast krijg je tips en tricks om de opvangruimte aan te passen en te gebruiken zodat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

 
 
 
 

Duur

3 trainingssessies van telkens een halve dag.

Aantal deelnemers

3-5

Locatie

Organisatie van de deelnemer

Datum

op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Duur

3 trainingssessies van telkens een halve dag.

Aantal deelnemers

3-6

Locatie

Organisatie van de deelnemer

Datum

op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Duur

2 uur

Aantal deelnemers

8-12

Locatie

Blenders voor individuele deelname/ locatie van organisatie voor deelname als team

Datum

op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Duur

2 uur

Aantal deelnemers

8-12

Locatie

Organisatie van de deelnemer

Datum

op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Duur

3 sessies van 2 uur

Aantal deelnemers

8-12

Locatie

Organisatie van de deelnemer

Datum

op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Lerend netwerk

Zonder meer stoot je in het werkveld wel eens op thema’s waar je meer over wil weten. Uit interesse maar ook omdat die extra kennis het werken vergemakkelijkt.  Dan kan je instappen in een lerend netwerk van KIKO. Samen onderzoeken we een thema dat waarin jij je wil verdiepen en we delen expertise en kennis die in de groep aanwezig is. KIKO zorgt voor een evenwicht tussen geven en nemen. Het proces is gericht op het verdiepen van kennis, het leggen van verbanden en de vertaling naar de eigen werkcontext. Leerdoelen van het lerend netwerk worden bij aanvang door de groep zelf vastgelegd. Het is een gaandeweg ontwikkeld en ontvouwend proces. Het engagement van de deelnemers om het hele traject te doorlopen is belangrijk.

Doelgroep:

Verantwoordelijken, leidinggevenden, begeleiders en organisatoren die werken als beroepskracht of vrijwilliger aan de opvang en vrije tijd van kinderen en van jongeren. (opvanginitiatieven, jongerenorganisaties, onderwijs, ….) die het engagement aangaan het gehele traject te doorlopen.

Doel:

Na het volgen van het lerend netwerk …

 • … heb je een bepaald onderwerp in zowel in de diepte als in de breedte uitgespit

 • … heb je een proces doorlopen dat je meer en betere inzichten verschaft omtrent een bepaald onderwerp

 • … heb je concrete tips & tricks die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen werking

 • … heb je concrete instrumenten uitgewisseld, (mee)ontwikkeld of gehanteerd die onmiddellijk bruikbaar zijn in je eigen werking.

 • … heb je een netwerk opgebouwd dat hetzelfde proces doorlopen heeft en je kan bijstaan met raad en daad

 • … heb je nieuwe inzichten en kennis opgedaan in het onderwerp

 

Programma:

Sessie 1: Kennismakingssessie met brainstorm over mogelijke thema’s en de keuze van een gezamenlijk thema.

 • Na de keuze van het thema wordt bekeken welke 3 deelaspecten van het thema besproken zullen worden in de volgende sessies.

 • We bepalen de doelstellingen die in elke sessie behaald moeten worden.

 • De kennis en expertise van de deelnemers en de onderzoeksvragen mbt. het onderwerp worden in kaart gebracht.

Sessie 2: Verdieping van het onderwerp: deelthema 1

Vanuit de eigen kennis worden verbanden gelegd, ervaringen uitgewisseld en de vertaalslag gemaakt naar de eigen werkcontext.

Sessie 3: verdieping van het onderwerp: deelthema 2

 • Vanuit een reflectie op het eerste deelthema snijden we een tweede deelthema aan

 • We bogen hier niet enkel op onze eigen ervaring en expertise maar gaan ook in gesprek met (een) externe expert.

Sessie 4: verdieping van het onderwerp: deelthema 3

 • Reflectie op deelthema 2 en de externe expertise en kennis

 • Bespreking en verdieping deelthema 3

Sessie 5:

 • Evaluatie van het proces ten opzichte van de gestelde doelstellingen.

 • Uitwisseling van goede praktijken en instrumenten.

Tijdens de verschillende sessies worden diverse methodieken gehanteerd die je als instrument mee kan nemen. Daarnaast maak je kennis met expertise van buitenaf. Dit via sprekers, boeken, artikels, … Zo vind je ook je weg naar meer informatie. Tot slot neem je goede praktijken en instrumenten mee naar huis.

​​​

DSC06528.JPG

Duur

5 sessies van 2 uur

Aantal deelnemers

8-12

Locatie

Blenders/Kiko

Datum

14 februari 2018: 10.00 uur – 12.00 uur. De andere sessies worden in samenspraak met de deelnemers vastgelegd.

Kostprijs*

Op aanvraag

In deze kostprijs zit vervat*:

- De begeleiding van de sessies

- Externe expert(s)

- Documentatie en/of syllabus

 

*Niet inbegrepen in de kostprijs: eventuele aankoop van een handboek of boeken en/of tijdschriften en/of materialen die deze sessies ondersteunen. De aankoop hiervan gebeurt in samenspraak met de deelnemers.

dvb 4.JPG

Co-coaching

Inspirerend coachen is een sleutel tot succesvol samenwerken. Al heb je het theoretische kader in de vingers is het nog niet vanzelfsprekend dat je dit kan toepassen in de praktijk.  Op basis van het boek “inspirerend coachen” van Jef Clement zet KIKO 4 trainingssessies op die de theorie omzetten in de praktijk. Tijdens een bijeenkomst worden een 3-tal coachingsvragen besproken en trainen we aan de hand hiervan de coachingsmethodieken.

Doelgroep:

Leidinggevenden die een vorming inspirerend coachen volgden of minimum het boek “inspirerend coachen” van Jef Clement gelezen hebben. Dit boek vind je in de boekhandel of kan je aankopen via KIKO. Je engageert je om de vier sessies van 2 uur te volgen.

Doel:

Na het volgen van een trainingssessie Co-coaching …

 • … heb je je coaching vaardigheden ingeoefend en aangescherpt

 • … worden je coaching vaardigheden meer een gewoonte dan manier van werken, denken en aanpakken

 • … leerde je observeren en feedback geven

 

Duur

Op aanvraag

Aantal deelnemers

5-15

Locatie

Volgens afspraak met de deelnemers

Datum

Op afspraak

Kostprijs

Op aanvraag

Duur

 2 uur

Aantal deelnemers

2-8

Locatie

Organisatie van de deelnemers

Datum

Op afspraak

In deze kostprijs zit vervat*:

- De begeleiding van de sessies

- Externe expert(s)

- Documentatie en/of syllabus

Kostprijs*

Op aanvraag

speelaanbod.png

Workshop : uitdagend speelaanbod

Voor wie?
Alle medewerkers en organisatoren die opvang in de vrije tijd van kinderen en jongeren organiseren.

Waar het om gaat!
Een mix van theorie en praktijk!
De deelnemers krijgen een theoretisch kader over het maken van een uitdagend speelaanbod en gaan hiermee actief aan het werk tijdens de workshop.


duurtijd: 2 uur

Werkinstrumenten die tijdens de workshop worden gebruikt:
- checklist voor een uitdagende activiteit
- competentiewoordenboek
- 3 speelpakketten om uit te testen
- diverse materialen om mee te testen

De vaardigheden die worden aangesproken tijden deze workshop
Activiteiten begeleiden:

- brengt variatie en uitdaging in het activiteitenaanbod via verschillende
    spelvormen en technieken

- ontwikkelt een spelactiviteit aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling
    van elk kind